nedeľa, 23 júna, 2024
ÚvodVínoVíno z integrovanej produkcie hrozna

Víno z integrovanej produkcie hrozna

Oproti konvenčnému systému, ktorý si vychvaľuje umelé pesticídy, priemyselné prostriedky a stroje, stojí integrovaná produkcia so svojou snahou obnoviť narušenú ekologickú rovnováhu. Integrovaná produkcia nie je sebecká, myslí na budúce generácie, stotožňuje sa s prírodou, ale podporuje moderné systémy. Na to, aby vinohrad spĺňal podmienky tohto systému , dozerá Zväz integrovanej produkcie so svojimi prísnymi pravidlami. Netoleruje žiaden prešľap, pretože vie, že jedna chyba môže znamenať krach a návrat ku konvenčnému systému

Integrovaná produkcia používa absolútne minimum synteticky vyrobených pesticídov a chemických stimulátorov. Tradičný spôsob pestovania viniča dopĺňa najnovšími modernými technológiami, ktoré v zásade podporujú zdravé životné prostredie. Namiesto umelých hnojív sa dbá o starostlivosť prospešných živočíchov, ktoré sa živia škodcami a parazitmi. Dravý roztoč Typhlodromus pyri sa živí bylinožravými roztočmi, ktoré si pochutnávajú na lístkoch viniča. Vďaka chemickému konvenčnému vinárstvu sa spolu s bylinožravými roztočmi vykynožili i dravé, ktoré v skutočnosti zabezpečovali rovnováhu a ničili škodcov. Sýkorka oslobodzuje vinič o vajíčka a larvy škodcov, lienka sedembodková zje za jeden deň až 50 vošiek, zlatoočka obecná sa živí taktiež voškami, užitočné môžu byť i ropuchy a spevavé vtáky. Namiesto chemického liečenia už infikovaného viniču sa dbá o prevenciu a počítačovú analýzu blížiacich sa možných pohrôm. Ak je vinič zdravý a silný, ľahšie odoláva infekciám a ochoreniam.

Integrovaná produkcia je podporovaná i štátnymi dotáciami a grantmi z Európskej únie. Ak vinohradník spĺňa všetky predpoklady, dodržiava vopred spísané pravidlá a požiadavky a je zaregistrovaný v ÚKSÚP (Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave pôdohospodárskom), ktorý bol zriadený Ministerstvom pôdohospodárstva SR a má za úlohu rozvíjať vidiek na slovenskom území, môže sa dočkať podpory z vyšších miest. Medzi podmienky patria i určené limitované hranice používania chemických prvkov. Meď nemôže presiahnuť ročnú dávku dva kilogramy na hektár pôdy, dusík päťdesiat kíl pri tých istých podmienkach. Niektoré látky (fosfor) možno využívať len pri extrémnych stavoch, ktoré vychádzajú z presných odberov a rozborov vzoriek listového tkaniva a pôdnych častíc. Používanie herbicídov je zakázané. Dôležité je i zatrávňovanie priestoru medzi riadkami a pri vykonávaní všetkých činností a zmien viesť podrobnú databázu. Žiadateľ o finančnú podporu sa obracia na Pôdohospodársku platobnú agentúru zriadenú Ministerstvom pôdohospodárstva, ktorá prerozdeľuje dotácie Európskej únie medzi žiadateľov, ktorí spĺňajú všetky podmienky. Každý kraj má svoju pobočku.

Tradičnú časť tvorí jednota a spolupráca s prírodou, využívanie múdrostí starých predkov a eliminovanie priemyselne vyrobených hnojív, ktoré sa nahrádzajú maštaľným hnojom a kompostom. Moderná časť pracuje v súlade s informačnými technológiami. Integrovaná produkcia pracuje s informáciami, ktoré priebežne zhromažďuje a vyhodnocuje. Cieľom je spoznať stav celého vinohradu, počet škodcov, počet užitočných živočíchov, počet a druhy rastlín, ktoré na vinohrade vyrastú, analyzovať celkové zdravie viniču, rozbor pôdy a podobne. Takýto vinohrad nesie ochrannú známku IP, ktorá je vysoko cenná i v zahraničí, i na Slovensku. Vína s touto vzácnou etiketou sú pre nákupcov samozrejme finančne náročnejšie, ale ani to najkvalitnejšie víno z konvenčného vinohradu sa nevyrovná tomu, ktoré bolo vyprodukované integrovane. Do projektu zdravého životného prostredia sa postupne zapájajú i firmy vyrábajúce chemické postrekovače a prípravky, ktoré sa snažia obmedziť používanie syntetických látok a eliminovať svoj neblahý vplyv na prírodu a celé prostredie vôkol nás.

Zatiaľ čo víno z konvenčného systému je obohatené o cukornatosť a vyššie percentá alkoholu, víno z integrovanej produkcie sa pýši sýtou chuťou, nesie v sebe jedinečnosť, auru, istý spirit. Odrody sú špecifické a jedinečné, nehrozí žiadna homogenizácia, žiadna uniformita, pretože každý vinohrad je odlišný, originálny s nevšednou úrodou. Konvenčné vinohradníctvo vyprodukuje približne štyrikrát viac úrody ako integrovaná produkcia. Vznikajú nadbytky hrozna a vína, čo je samozrejme zároveň i jeho znehodnotením, pretože jeho veľké množstvo zostane nevyužité.

Za ekologicky rovnovážne vinohradníctvo bojuje najmä občianske združenie Iprovin, ktoré existuje od roku 2002, vydáva smernice, zastrešuje vinohrady, ktoré produkujú víno s ochrannou známkou a snažia sa obnoviť prírodné zdroje a narušené väzby s prírodou. Počas celého roka usporadúvajú semináre pre svojich členov a pre všetkých, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné a stotožňujú sa s filozofiou integrovanej produkcie.

L.Z.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok
PRÍBUZNÉ ČLÁNKY

Terroir

- Advertisment -
Google search engine

Najpopulárnejšie

komentáre