nedeľa, 23 júna, 2024
ÚvodVínoEkologické vinohradníctvo

Ekologické vinohradníctvo

Dlhoročný proces chemického hnojenia a chemickej ochrany či vysoká miera mechanizácie vo vinohradoch spôsobili, že pôda zostala unavená, presolená, fádna a bez živín. Takáto zničená pôda sa nepáčila najmä bojovníkom za zdravé životné prostredie, vinohradníkom, ktorí si začali uvedomovať nevýhody konvenčných metód a výhody návratu k prirodzenému vinohradníctvu a všetkým, ktorí nesúhlasili s devastáciou pôdy. Myšlienka znovuzrodenia pôdy vinohradov sa zapáčila i konzumentom, ktorí majú po krk výrobkov obsahujúcich rozličné chemické látky a ktorí si za čistotu produktu radi zaplatia.

Ekologické vinohradníctvo nepoužíva syntetické pesticídy, herbicídy, hnojivá a žiadne iné chemické látky. Pôda sa hnojí maštaľným hnojom, kompostom čiže rozloženou biologickou zmesou rastlín a zvyškov zo záhrady a domácnosti. Jediný postrek, ktorý je v ekologickom systéme povolený, tvorí prípravok , ktorý je na báze síry alebo medi. Bylinožravé roztoče sa ničia roztočmi dravými a na ostatných škodcov sa využívajú feromónové lapače, ktoré zachytávajú vcelku veľké množstvo chrobákov a iného hmyzu. Do takéhoto vinohradu sa vysádzajú rastliny, ktoré podporujú výskyt užitočných živočíchov. Pri ekologickom vinohradníctve sa maximálne pracuje s prevenciou, na takýchto vinohradoch sa vyskytujú krížené odrody, ktoré sú voči mnohým škodcom imúnnejšie a menej náchylné.

Základom je udržanie rovnováhy vinohradu. Všetky jeho zložky a časti musia fungovať v harmónii, nežiaduce sú akékoľvek výkyvy. Ekologické vinohradníctvo si vyžaduje množstvo času, ide totiž o trvalý proces, za ktorým stojí veľa energie vinohradníka, ktorého prácou je udržiavať celý systém v rovnováhe a sledovať jeho prípadné zmeny. Ekologické postupy pokračujú i pri spracovaní vína, čo sa pravidelne kontroluje a pri čom platia prísne podmienky. Kontrolu vykonávajú organizácie ekologického poľnohospodárstva a vinohradníctva. Najstarším medzinárodným hnutím za ekologické vinárstvo je federácia IFOAM (Medzinárodná federácia organického poľnohospodárstva) , ktorá jestvuje dodnes a sídli v Nemecku.

Tak ako i integrovaná produkcia, i ekologické vinohradníctvo je finančne podporované Európskou úniou. Cieľom tejto podpory je udržať rozvoj ekologických vinohradov, zabezpečiť úrodnosť pôdy a biologickú rozličnosť i rovnováhu flóry a fauny a zároveň inšpirovať ďalších vinárov vystriedať konvenčný systém za ekologický. Rada Európskej únie vydala v roku 2007 nariadenie číslo 834/2007, v ktorom ustanovuje podmienky ekologickej výroby a označovania ekologických produktov. Podľa tohto nariadenia č. 834/2007 ekologické poľnohospodárstvo využíva čisto prírodné zdroje, ktoré zároveň ochraňuje, dbá o vysokú kvalitu svojich ekologických výrobkov, zabezpečuje celkovú rovnováhu vo vinohrade, vyhýba sa akýmkoľvek synteticky vyrobeným látkam a genetickému inžinierstvu, pracuje so živými organizmami, s prevenciou a podobne. Každý ekologický výrobok je riadne označený certifikátom, ktorý podľa nariadenia vydáva príslušný orgán alebo uznaná štátna alebo súkromná inšpekčná organizácia danej krajiny. Na Slovensku je takouto organizáciou ÚKSÚP, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Každý majiteľ ekologického vinohradu sa prostredníctvo tlačiva, ktoré sa nachádza i na internetovej stránke ÚKSÚP, registruje do ekologickej poľnohospodárskej výroby. Kontrola ekologického vinohradníctva je povinná a vykonáva sa dvakrát ročne na náklady kontrolovaného. Túto kontrolu vykonáva orgán ÚKSÚP Naturalis SK, ktorý si všíma pôdu, dodržiavanie všeobecných pravidiel, výrobu, zber, úpravu, prepravu, skladovanie, spracovanie, balenie, označovanie ekologických výrobkov , záznamy o spôsobe hospodárenia a účty, atď. V prípade zistenia akýchkoľvek porušení čaká vinohrad sankcia, ktorá závisí od stupňa porušenia. Najnižším trestom je odstránenie poruchy a najvyšším vyradenie z registra.

Medzi alternatívne systémy vinohradníctva patrí okrem ekologickej produkcie i integrované vinohradníctvo, ktoré spája organické pestovanie, nedrastické chemické ošetrenie a moderné technológie, a biodynamická produkcia využívajúca znalosti o vesmíre, mesiaci a bylinárstve (hnoja práškovými kryštálmi z rastlín).

L.Z.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok
PRÍBUZNÉ ČLÁNKY
- Advertisment -
Google search engine

Najpopulárnejšie

komentáre